การพาไป--การบังคับใช้จริง 

 

  วัดญี่ปุ่น   สร้างมาครบรอบ  1  ปี

  ทางวัดญี่ปุ่น มีความประสงค์  จะจัดงานฉลองเพื่อเป็นการ

  ขอบคุณทุกคนในหมู่บ้าน

  ในวันที่  26 มกราคม    .  2557

เวลา 18-20

สถานที่จัดงาน  อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่ 3ท่าสุด

ในงานมีวงดนตรี  และนักร้อง  มาจากญี่ปุ่น

นักร้องคนญี่ป่น ชื่อ   ไค     เชโกะ

วงดนตรีผู้สูงอายุของคนญี่ปุน     เชิญชมฟรี

เจ้าภาพ    คุณมาซือชิตะ   โชโกะ     (วัดญี่ปุ่น)

โทร  061-158-6799

 เชิญชมฟรี